Ultra Drainer

Deep lymphatic venous drainage program

The Ultra Drainer program carries out deep lymphatic venous drainage inducing the emptying of the major venous trunks, greatly promoting return circulation. to this end it uses the innovative multisweep ultradrainage currents which carry out a frequency sweep. the program starts off by carrying out low-frequency contractions which stimulate lymphatic drainage. the frequency is progressively increased, with the contractions being increasingly stronger and in this way squeezing the venous trunks and thereby producing the emptying of the lymph.

the increase in deep circulation gives rise to the disappearance of stasis and edemas.

The Body Drainer Active Gel ensures the correct transmission of impulses. It has been formulated with active ingredients which act on the capillaries, improving their fragility, permeability and resistance. Endowed with venotonic and protective, anti free -radical, anti-inflammatory and antiedematose properties.

* Ansvarsfraskrivelse. Vi garanterer ikke for fuld eller delvis effekt af vores produkter og behandlinger. Dog er effektiviteten af både behandlinger og produkter blevet dokumenteret af talrige undersøgelser og klinisk praksis. Effekten af både produkter og behandlinger kan variere, afhængigt af patientens tilstand, patientens eget engagement, og forskellige individuelle faktorer. Vi udformer derfor individuelle behandlingsprogrammer med henblik på hver enkelt patients tilfredshed, og for at opnå de bedst mulige resultater for patienten ved både produktkøb og behandlingsforløb.