Photorejuvenation 530 nm

SmartPLTM obtains exceptional results in rejuvenation treatments

In skin rejuvenation treatments, the Fractionated Pulsed Light SmartPLTM improves the appearance of aging skin, increasing skin luminosity, reducing fine wrinkles and eliminating imperfections, redness, dryness and blemishes.

Benefits:

– Increase in the activity of the fibroblasts in collagen production
– Unification of skin tone
– Increase in skin luminosity
– Reduction in the size of the pores
– Elimination of epidermic blemishes
– Reduction in redness and microcapillaries.

Increase in collagen formation

Skin rejuvenation is achieved by way of the absorption of the Light by structures of the dermis (target chromophore) which respond to “controlled aggression” stimulating in amazing fashion the activity of the fibroblasts which will increase the formation of fibres of collagen and elastine, reducing wrinkles and achieving a smoother, firmer and more uniform skin.

Treatment of skin pigmentation

The blemishes produced by age and the excessive exposure to sun are characterised by an excessive accumulation of melanin at epidermic level. Treatment with SmartPLTMeliminates these blemishes thanks to the absorption of light by melanin, which is broken down into microparticles that the body eliminates when recognizing them as waste substances.

Treatment of microcapillaries

The application of light de 530 nm is very effective for the coagulation of microcapillaries when absorbed by the oxihemoglobin, eliminating redness and carrying out treatments of erythema, telangiectasis and rosacea.

* Ansvarsfraskrivelse. Vi garanterer ikke for fuld eller delvis effekt af vores produkter og behandlinger. Dog er effektiviteten af både behandlinger og produkter blevet dokumenteret af talrige undersøgelser og klinisk praksis. Effekten af både produkter og behandlinger kan variere, afhængigt af patientens tilstand, patientens eget engagement, og forskellige individuelle faktorer. Vi udformer derfor individuelle behandlingsprogrammer med henblik på hver enkelt patients tilfredshed, og for at opnå de bedst mulige resultater for patienten ved både produktkøb og behandlingsforløb.